Image
Image
Svend Andersen
Daglig Leder
41 29 81 59
svend@lu-co.no

 

Image
Anne Merethe Lund Pedersen
Regnskapsmedarbeider
92 03 45 69
anne@lu-co.no
Image
Heidi Leifseth
Regnskapsmedarbeider
99 23 02 68
heidi@lu-co.no
Image
Izabela Affelt-Nowakowska
Regnskapsmedarbeider
96  83  91  05
izabela@lu-co.no
Image
Pascal Potelainen
Personalsjef/sosialkoordinator med opprykk.
Voff - voff voff- voff - voffvovvvoff - vov- voff
Image
Mira Voffskelina
Økonomisjef og HMS ansvarlig.
Vovv- vovv - voff- vovv-vovv

Litt historie og bakgrunnen for valget av navnet på vår bedrift.

Luca Pacioli (født i 1445 i Borgo San Sepolcro (senere Sansepolcro) i Toscana, død 1517, mest sannsynlig også i San Sepolcro) var italiensk matematiker og fransiskanermunk. For ettertiden refereres han ofte til som «bokføringskunstens far» fordi han var den som gjorde det Venetianske System for Bokføring kjent for allmuen, gjennom sin beskrivelse av dobbeltbokholderi utgivelsen Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportianalita (Summa), fra 1494. Prinsippene Pacioli beskriver er de samme som benyttes av regnskapsførere den dag i dag og utgivelsen ansees å være viktig for den kommersielle utviklingen som fulgte.

Summa var mye mer enn beskrivelsen av Det Venetianske System. Den var først og fremst en avhandling om matematiske prinsipper forklart på en folkelig måte. Pacioli arbeidet med Summa gjennom mange tiår og den ansees som hans hovedverk. Utgivelsen befestet hans posisjon som en fremragende matematiker og pedagog, egenskaper som tok ham til Milano hvor han samarbeidet med Leonardo da Vinci fra 1496-98. Pacioli lærte da Vinci matematikk og da Vinci bidro med illustrasjoner til Paciolis De Divina Proportione (De Guddommelige Proporsjoner), skrevet i Milano i denne perioden, utgitt i Venezia i 1509.

Ref: https://no.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli

Pacioli