PERSONVERNERKLÆRING

 
Behandling av personopplysninger ved Lu-Comany Økonomi AS
Personopplysninger som vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. 
Under finner en orientering om hvordan vi forholder oss til de personopplysninger som vi mottar. 
Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.
 
Når du er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg, og i denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som vi samler 
inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
 
1. Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av  tjenester, i vår markedsføring og i forbindelse med at du besøker vår hjemmeside www.luco.no
 
Følgende personopplysninger blir samlet inn til formålene angitt her: 
 
Kundeopplysninger: Følgende personopplysninger behandles: 
Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. 
Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke, for å kunne oppfylle en  avtale eller etter en interesseavveining. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. 
 
Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet.
 
Besvare henvendelser som kommer inn til oss. 
Følgende personopplysninger behandles: kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.  Ofte er nødvendig for å oss for å kunne hjelpe deg med det du lurer på. Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies). Informasjon om bruk av hjemmesiden vår www.luco.no behandles i samsvar med vår cookie-erklæring, som du finner her.
 
2. Utlevering av personopplysninger til tredjepart
Vi gir aldri personopplysningene dine videre til andre, utenom tilfeller hvor det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 
 
3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  
 
Dette betyr for at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg blir slettet når avtalen er oppfylt samt at alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.
 
4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. 
Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no 
 
For å hevde dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 
 
Du vil bli bedt om å bekrefte din identitet,  eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke andre som gir seg ut for å være deg. 
 
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger ved Lu-Comany Økonomi AS
Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss på heidi@lu-co.no
 
5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er feil eller ikke stemmer med det vi har beskrevet her og/eller at  vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, har du også mulighet til å klage dette inn til Datatilsynet.
 
Du finner informasjon om dette på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no 
 
6. Endringer
Endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen som vi har gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.  Ellers vil oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på vår nettside. www.luco.no