Image

Irina-Alina Ciobanescu

Irina er nyeste team medarbeider. Irina har arbeidet med regnskap siden 2005. Irina er utdannet i Romania innen økonomi og markedsføring og har arbeidet med regnskap og finans som hovedområde, men med markedsføringutdannelsen er  Irina godt rustet  for å kunne veilede kunder i forhold til den daglige driften. 
Irina er regnskapskonsulent og sertifisert rådgiver i Lønn og HR-administrasjon og jobber nå mot å bli statsautorisert regnskapsfører.

 

E-postadresse irina@lu-co.no

Telefonnummer 98155477