Image

Izabela Affelt-Nowakowska

Izabela har arbeidet som regnskapsmedarbeider i Lu Company Økonomi AS siden høsten 2021. Izabela er opprinnelig fra Polen  hvor hun har en master innen jus og administrasjon. Izabela har i tillegg lang erfaring innen regnskap fra stort energiselskap i Polen.
Izabela har tatt fag ved Handelshøyskolen BI, og vil fortsette der når hun har fått mer erfaring i norske forhold.

 

izabela@lu-co.no

96 83 91 05